Wie of wat is Semini ?

Semini is een klein vruchtbaarheidsbeeldje dat op “Het Steen” staat. Het voornaamste kenmerk van dit beeldje was dat het een enorme penis had, zo groot dat de Jezuïeten er jaloers op werden en het arme beeldje op een nacht castreerden. Uit sympathie voor deze ongelukkige noemde Karel Staes, toen hij in 1958 een nieuwe Antwerpse studentenclub stichtte, deze ook Semini.

Afbeelding1Semini werd dus gesticht in 1958, en bestond in den beginne uitsluitend uit oud-leerlingen van het Antwerpse Sint-Jan Berchmans-college. De dag van vandaag zijn er echter geen banden meer met het Sint-Jan Berchmanscollege, maar komen (op enkele uitzonderingen na) wel allen uit de provincie Antwerpen.

Waarom zijn de clubkleuren Rood-Wit-Groen ?

LogoDat rood en wit naar niets anders duiden dan onze Antwerpse afkomst had iedereen wel al kunnen raden, maar wat komt die groene kleur er toch bij doen ? Wel daarvoor moeten we ver in de geschiedenis van de club terug wroeten.
De Stichter(himself) en zijn eerste en ook latere volgelingen kwamen bijna allen van het Sint-Jan Berchmanscollege uit de eerder vermelde wereldstad Antwerpen. Als men weet dat de kleuren van dit college groen en wit waren (en zijn), kan men zelf de rest wel vinden: Rood-Wit(-Wit)-Groen. Inderdaad.

De Leden

De dag van vandaag bestaat onze club uit zo’n 15 kernleden. Daarbij bestaat er een oudledenwerking van een 50-tal actieve oudleden. In totaal droegen 500 studenten de kleuren van Semini. Binnen de studenten in de club is er een zeer grote verscheidenheid op studievlak. Zo zijn er studenten burgerlijk ingenieur, rechten, politieke wetenschappen, handelsingenieur of geschiedenis. Onze huidige stamkroeg is “In den Boule” in de Augustijnenstraat te Leuven en onze clubavond wordt elke woensdag gehouden. Op een clubavond wordt er bijgepraat, activiteiten gepland, met andere clubs verbroederd en uiteraard enkele pinten gepakt

6671974_orig