Clublied

Logo

Clublied Semini

Semini is weer op zwier, zwier
Al wat telt dat is plezier, ja zier
Wij vergeten alle zorgen, zorgen
Met veel zang en lieters bier, ja bier

Keerzang:
En als Semini gaat rollen, rollen (bis)
Dan moeten de centen bollen, bollen (bis)

Vrienden komt nu van uw kot af, kot af
’t Is weer club, weet ge dat niet ? ja niet
En we drinken menig vat af, vat af
Grote dorst in Semini, ja ni

Schachten wees toch niet zo schuchter, schuchter
Want dat werken wij wel bij, ja bij
Nooit niet zat en nooit niet nuchter, nuchter
Komt bij ons daar zijt ge vrij, ja vrij